Disclaimer

Disclaimer

De informatie op Seniorenvlog is met de meeste zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Seniorenvlog kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Seniorenvlog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Tevens is Seniorenvlog niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie.

Alle door ons verstrekte informatie wordt u vrijblijvend en te allen tijde onder voorbehoud aangeboden.

Seniorenvlog kan niet instaan voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Het is niet toegestaan om informatie over te nemen zonder onze schriftelijke toestemming.

Cookies
Deze website gebruikt cookies om de website optimaal te laten werken. Kijk hier voor meer info hierover.